Kategorije

Gdje je odrastao Booker T. Washington?

Booker T. Washington bio je vodeći glas bivših robova i njihovih potomaka nakon ukidanja ropstva 1865. Gdje je odrastao?