Kategorije

Politička stranka Gavina Newsoma: republikanac ili demokrat?

Gavin Newsom je politička osoba koja je obnašala dužnost gradonačelnika San Francisca, a odnedavno i guvernera Kalifornije, ali koja je njegova politička stranka?

Jesu li Gavin Newsom i Nancy Pelosi povezani?

Peloza i Newsoms dvije su najutjecajnije obitelji na području San Francisca. Dvije su obitelji često povezane, jer su obje uključene

Kakav je bio SAT rezultat Gavina Newsoma?

Gavin Newsom američki je političar i poslovni čovjek koji je bio gradonačelnik San Fransisca, poručnik Kalifornije i guverner