Kategorije

Koliko je simfonija napisao Joseph Haydn?

Joseph Haydn bio je jedan od najvažnijih ljudi koji su sudjelovali u razvoju stila klasične glazbe koji danas čujemo. Bio je najistaknutiji tijekom