Kategorije

Je li Peter Firth u srodstvu s Colinom Firthom?

Oba britanska glumca izašla su na globalnu scenu; lako je pomiješati to dvoje.