Kategorije

Gdje je odrastao Alexander Hamilton?

Jedan od osnivača Sjedinjenih Država, Alexander Hamilton odigrao je značajnu ulogu u definiranju nacije i njene vlade. Gdje je Hamilton